Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie. De premie is bedoeld als blijk van appreciatie naar de mantelzorger toe, en kan niet beschouwd worden als prestatie- of onkostenvergoeding.

Definitie mantelzorg: zorg van niet-medische aard uitgevoerd op een vrijwillige, niet-professionele en niet-georganiseerde basis aan personen die op medisch gebied hulpbehoevend zijn. De taken die onder mantelzorg vallen zijn beperkt tot:

 • het bereiden van maaltijden
 • boodschappen doen
 • hulp bij persoonlijke hygïene
 • hulp bij verplaatsingen
 • huishoudelijke taken en schoonmaken
 • emotionele, morele, psychische ondersteuning

Voorwaarden

 • zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende wonen in Merelbeke (domicilie op 1 januari van het jaar waarop de zorgperiode betrekking heeft)
 • de mantelzorger:
  • is minimum 18 jaar
  • ontvangt geen prestatievergoedingen voor de zorg
  • geeft op regelmatige basis (minstens wekelijks) mantelzorg
 • de zorgbehoevende verblijft niet in een gemeenschapsinstelling (rusthuis, woonzorgcentrum,…)

Aanvragen

Waar?

Gemeente Merelbeke - Dienst Sociale Zaken en Huisvesting

Hoe?

 • u vraagt de premie aan met het aanvraagformulier voor 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de zorg werd verleend
 • de zorgbehoevende en de mantelzorger moeten het aanvraagformulier op eer ondertekenen
 • er is maar één aanvraag per domicilieadres mogelijk
 • per zorgbehoevende kunnen maximum drie mantelzorgers zich aanmelden

Bedrag?


De premie bedraagt maximum 120 euro per jaar.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merelbeke.
Officiële benaming: Premie voor mantelzorg.
Laatste update fiche: 13/01/2010.