Palliatieve thuiszorgpremie (Palliatieve zorg, Thuiszorg, Palliatieve thuiszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve thuiszorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Merelbeke voorziet een toelage aan palliatieve thuispatiƫnten die ongeneeslijk ziek zijn en er bewust voor kiezen om thuis bij hun gezin te sterven in plaats van in een ziekenhuis of palliatieve eenheid.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Merelbeke
  • u ontvangt een palliatieve thuiszorgpremie van het RIZIV (via de ziekenkas) Aanvragen:

Waar?

Gemeente Merelbeke ? Dienst Sociale Zaken en Huisvesting

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Sociale Zaken en Huisvesting. Dat formulier dient u samen met de nodige documenten in na de eerste of tweede uitbetaling van de palliatieve premie door het RIZIV.

Bedrag?

  • 250 euro
  • de gemeentelijke premie kan twee keer worden toegekend als ook het RIZIV de premie twee keer uitbetaalt

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • attest van de mutualiteit (met vermelding van naam en adres, bevestiging van de premie voor palliatieve thuiszorg van het RIZIV, het aantal uitbetaalde premies en de periode waarvoor de toelage is uitbetaald)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Merelbeke.
Officiƫle benaming: Premie voor palliatieve zorg.
Laatste update fiche: 13/01/2010.