Sociaal pedagogische toelage voor jongeren (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage voor jongeren

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Meulebeke voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Meulebeke
  • het kind met de handicap:
    • is niet ouder dan 21 jaar bij het begin van het aanvraagjaar
    • heeft een invaliditeit van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

Gemeente Meulebeke ? Dienst Secretariaat

Hoe?

U kan de aanvraagformulieren (pdf-document) downloaden of verkrijgen bij het gemeentebestuur. Deze aanvraagformulieren dient u samen met de gevraagde documenten in bij de Dienst Secretariaat van de Gemeente Meulebeke.

Bedrag?

  • 137 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • bewijs van verhoogde kinderbijslag of attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Meulebeke.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage voor jongeren.
Laatste update fiche: 07/08/2007.