Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Nijlen kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevende bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

U woont in Nijlen en:

 • u verzorgt thuis gratis een zorgbehoevende bejaarde
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 10 punten
  • heeft een inkomen lager dan de grensbedragen bepaalt in de regeling van de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging
  • woont in bij de mantelzorger
 • de mantelzorger kan de echtgenoot of echtgenote van de zorgbehoevende zijn

Aanvragen

Waar?

OCMW Nijlen - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier bij de Sociale Dienst van het OCMW.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Sociale Dienst.

Na goedkeuring van het dossier door Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 30 euro per maand voor één zorgbehoevende
 • 60 euro per maand voor meer zorgbehoevenden
 • als de zorgbehoevende meer dan twee maanden opgenomen is in een ziekenhuis of andere instelling, wordt de premie geschorst vanaf de 1ste dag van de daaropvolgende maand

(bedragen geldig vanaf 1 juli 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de verminderde zelfredzaamheid
 • bewijs van volledig inkomen van de zorgbehoevende (en partner)
 • uittreksel uit het bevolkingsregister over samenwonen van de zorgbehoevende en de mantelzorger

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Nijlen.
Officiële benaming: Toelage thuisverzorging bejaarden.
Laatste update fiche: 22/10/2014.