Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Nijlen kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevende persoon met een handicap verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Nijlen
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende persoon met een handicap verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is tussen 21 en 65 jaar oud
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 10 punten
  • heeft een inkomen lager dan de grensbedragen bepaalt in de regeling van de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging
  • woont in bij de mantelzorger of is gedomicilieerd in een instelling maar verblijft tijdens de weekends met vaste regelmaat bij de mantelzorger thuis

Aanvragen

Waar?

OCMW Nijlen ? Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van het OCMW. Het ingevulde formulier brengt u samen met de gevraagde documenten binnen bij de Sociale Dienst. Na goedkeuring van het dossier door Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

 • 75 euro per maand voor één zorgbehoevende
 • 150 euro per maand voor meerdere zorgbehoevenden
 • 25 euro per maand als één zorgbehoevende enkel tijdens de weekends thuis verzorgd wordt
 • 50 euro per maand als meerdere zorgbehoevenden enkel tijdens de weekends thuis verzorgd worden
 • als de zorgbehoevende meer dan twee maanden opgenomen is in een ziekenhuis of andere instelling, wordt de premie geschorst vanaf de 1ste dag van de daaropvolgende maand

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de gele klever van het ziekenfonds op 1)
 • uittreksel uit het bevolkingsregister (bewijs dat de zorgbehoevende bij de mantelzorger woont)
 • bij verblijf in een instelling: attest van de instelling met de vermelding van thuisopvang tijdens de weekends

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Nijlen.
Officiële benaming: Toelage thuisverzorging mindervaliden.
Laatste update fiche: 07/08/2007.