Leefloon - gemeentelijke toelage (Financiële problemen, Leefloon, Financiële uitkering, OCMW, Pleegzorg, Poetshulp, Inkomen, RMI) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leefloon - gemeentelijke toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oosterzele geeft inwoners die een leefloon ontvangen van het OCMW een extra toelage om financieel rond te komen.

Voorwaarden

  • het ganse jaar in Oosterzele gedomicilieerd zijn of er wonen
  • op 1 januari van het aanvraagjaar ontvangt u een leefloon van het OCMW van Oosterzele

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oosterzele ? Dienst Welzijn

Hoe?

Wie al eerder een toelage kreeg, ontvangt elk jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier. Wie voor het eerst de toelage wil aanvragen, kan een aanvraagformulier verkrijgen bij het gemeentebestuur. Het aanvraagformulier dient u samen met de gevraagde documenten in bij de Dienst Welzijn.

Bedrag?

55 euro per maand

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van het OCMW van Oosterzele dat u een leefloon ontvangt

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oosterzele.
Officiële benaming: Sociale toelage voor personen die een leefloon ontvangen.
Laatste update fiche: 22/04/2009.