Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oosterzele kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevende bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Oosterzele
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende bejaarde verzorgen
 • de aanvrager mag geen beroepsactiviteit uitoefenen
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder
  • is bloed- of aanverwant van de aanvrager (vader, moeder, zuster, broeder, schoonvader, schoonmoeder, grootvader, grootmoeder, schoongrootouders)
  • kan zichzelf niet meer behelpen
  • oefent geen bezoldigde activiteit uit
  • woont in bij de mantelzorger

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oosterzele ? Dienst Welzijn

Hoe?

Wie al eerder een toelage kreeg, ontvangt elk jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier. Wie voor het eerst de toelage wil aanvragen, kan een aanvraagformulier verkrijgen bij het gemeentebestuur. Het aanvraagformulier dient u samen met de gevraagde documenten in bij de Dienst Welzijn.

Bedrag?

125 euro per maand

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • doktersattest waaruit blijkt dat de bejaarde zichzelf niet meer kan behelpen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oosterzele.
Officiƫle benaming: Sociale toelage aan personen die een bejaarde thuis verzorgen.
Laatste update fiche: 07/08/2007.