Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Opglabbeek kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevende bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Opglabbeek
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevende bejaarde verzorgen
 • de zorgbehoevende:
  • is 70 jaar of ouder
  • heeft hulp nodig bij de normale dagelijkse handelingen, wat inhoudt:
   • in een toestand van psychische stoornis of dementie verkeren
   • of minstens 2 van de volgende aandoeningen hebben:
    • bedlegerig zijn
    • zich niet alleen kunnen verplaatsen
    • hulp nodig hebben bij het eten of het toilet
    • incontinentie
  • woont sinds minstens 1 maand in bij de mantelzorger

Aanvragen

Waar?

OCMW Opglabbeek

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij het OCMW van Opglabbeek. Na goedkeuring van het dossier door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt de toelage jaarlijks uitbetaald.

Bedrag?

 • XXX

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • medisch attest

Bijkomende informatie

Raadpleeg mevrouw Marjon Quax, maatschappelijk assistent, voor meer informatie over deze dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oudsbergen.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelagen van OCMW Opglabbeek.
Laatste update fiche: 21/11/2011.