Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Peer kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevende bejaarde verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • mantelzorger en zorgbehoevende:
  • zijn minstens 1 maand voor de aanvraagdatum ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • verblijven in de stad Peer en:
   • ofwel zijn met elkaar verwant tot en met de 4de graad
   • ofwel wonen sinds minstens 1 maand voor de aanvraagdatum op hetzelfde adres
 • de mantelzorger verzorgt een of meer zorgbehoevende ouderen
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 65 jaar
   • ofwel heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten op de criteria van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken
   • ofwel bevindt zich in een terminaal zorgproces
  • geniet de verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling van gezondheidszorgen
  • ontvangt geen toelage van de Vlaamse zorgverzekering
  • is niet opgenomen in een ziekenhuis, rusthuis of rust- en verzorgingstehuis

Aanvragen

Waar?

Welzijnscampus Peer - Dienst Zorg en Wonen

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier aan bij de dienst Zorg en Wonen.
U dient het ingevulde formulier samen met de nodige attesten in bij de dienst Zorg en Wonen.
De aanvrager moet bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet.
De toelage gaat in vanaf de eerste maand die volgt op de aanvraagdatum.

Bedrag?

 • 25 euro per maand voor één zorgbehoevende
 • 50 euro per maand voor twee zorgbehoevenden
 • de toelage wordt maandelijks uitbetaald

(bedragen geldig op 1 januari 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevulde aanvraagformulier
 • uittreksel uit bevolkings- of vreemdelingenregister
 • één van de volgende attesten:
  • tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • tegemoetkoming hulp van derden
  • inkomensvervangende tegemoetkoming
  • integratietegemoetkoming
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • attest van verminderde zelfredzaamheid Fod Sociale Zekerheid
 • voor personen met een terminale aandoening: een medisch attest van een arts
 • klever van het ziekenfonds (als u een verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan de gele klever van het ziekenfonds op 1)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Peer.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 11/05/2012.