Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Laureins voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die (thuis) instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Sint-Laureins
 • het kind met de handicap:
  • is niet ouder dan 25 jaar
  • heeft een invaliditeit van minstens 66 %
  • wordt overdag thuis opgevoed of wordt verpleegd in een internaat

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van het OCMW Sint-Laureins. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten voor 1 december in bij de Sociale Dienst.

Bedrag?

 • 300 euro per jaar wanneer het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
 • 125 euro per jaar wanneer het kind in een gespecialiseerde instelling is geplaatst

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verhoogde kinderbijslag of een attest met vermelding van de invaliditeitsgraad afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiƫle benaming: Toelage ter ondersteuning van de verzorging van gehandicapte kinderen.
Laatste update fiche: 19/05/2008.