Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De moeder, de vader of een ander lid van het gezin die gratis en permanent de aangepaste verzorging en opvoeding op zich neemt van een kind met een ernstige handicap krijgt van de stad Poperinge jaarlijks een toelage.

Voorwaarden

diegene die het kind met de handicap verzorgt en het kind zelf wonen op hetzelfde adres in Poperinge en:

 • zijn er in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven

het kind met de handicap:

 • wordt hoogstens 20 jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend
 • heeft een handicap van minstens 66 % of 4 punten op pijler 1 en:
  • ofwel wordt dagelijks thuis verzorgd
  • ofwel loopt school als externe leerling
  • ofwel is opgenomen in een semi-internaat erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Aanvragen

Waar?

Stad Poperinge - Sociaal Huis - Dienst Welzijn

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 388, 37 kB) of u vraagt het op bij de Dienst Welzijn van het Sociaal Huis van de stad Poperinge.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten uiterlijk op 5 december van een werkjaar in bij de Dienst Welzijn van het Sociaal Huis.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 125 euro per jaar wanneer u het kind met de handicap volledig thuis opvoed en verzorgt
 • 75 euro per jaar wanneer het kind met de handicap:
  • ofwel school loopt als externe leerling
  • ofwel opgenomen is in een semi-internaat erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

(bedragen geldig vanaf 1 mei 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de mate van handicap van uw kind met een handicap

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Poperinge.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 19/07/2012.