Jubilea en bijzondere gebeurtenissen - toelage (Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Jubilea en bijzondere gebeurtenissen - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Riemst geeft voor speciale gelegenheden een toelage of cadeau aan individuen of verenigingen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Riemst
 • u voldoet als individu aan één van de volgende voorwaarden:
  • u viert uw 50-, 60-, 65- of 70-jarig huwelijk
  • u viert uw 50-, 60-, 65- of 70-jarig kloosterjubileum
  • u viert uw priesterwijding en toetreding tot het klooster
  • u viert uw 100ste of latere verjaardag - u bent 50 jaar lid bij een vereniging
  • u heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd (op sportief, cultureel of een ander vlak)
 • u voldoet als vereniging aan één van de volgende voorwaarden:
  • u heeft een provinciale of regionale titel behaald in een sport- of andere discipline
  • u bestaat 10 jaar (of u organiseert minstens 5 jaar na uw vorige jubileum opnieuw een viering)
  • u bestaat als carnavalvereniging 11 jaar of een veelvoud daarvan
 • u opent een handelszaak waarop het gemeentebestuur is uitgenodigd

Aanvragen

Waar?

Gemeente Riemst

Hoe?

Om uw geschenk of toelage in ontvangst te nemen, kan u contact opnemen met het gemeentebestuur.

Bedrag?

De premie of het geschenk dat u ontvangt is afhankelijk van de categorie waartoe u behoort. Raadpleeg hiervoor het gemeentereglement.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs dat u aan één van de voorwaarden voldoet

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Riemst.
Officiële benaming: Premies burgerlijke herdenkingen – (in)huldigingen – evenementen – vieringen – plechtigheden – ontvangsten.
Laatste update fiche: 14/08/2007.