Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Ronse voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die (thuis) instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • u woont sinds 1 januari van het aanvraagjaar in Ronse
 • het kind met de handicap:
  • is niet ouder dan 21 jaar
  • heeft een handicap van minstens 66 % of 4 punten in pijler 1 (attest Federale Overheidsdienst Sociale Zaken)
  • verblijft niet permanent in een gespecialiseerde instelling

Aanvragen

Waar?

Stad Ronse ? Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van de stad Ronse. Dit formulier dient u samen met de gevraagde documenten in bij het gemeentebestuur voor 31 december.

Bedrag?

125 euro per kind per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest met vermelding van de invaliditeitsgraad, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen - OCMW Ronse.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 21/11/2014.