Huurwaarborg (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren, Huurwaarborg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurwaarborg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Sint-Truiden kan zich garant stellen voor de huurwaarborg van personen met een laag inkomen.

Voorwaarden

  • voor personen gedomicilieerd in de stad Sint-Truiden of die zich in de stad Sint-Truiden willen vestigen
  • u heeft een concreet huisvestingsvoorstel op basis van een voorlopig huurcontract
  • u bent nog niet verhuisd naar het nieuwe pand

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Truiden - Sociale Dienst

Hoe?

U meldt zich persoonlijk aan bij de Sociale Dienst van het OCMW. Na een sociaal en financieel onderzoek beslist de Raad van Bestuur van het OCMW over uw aanvraag. De huurwaarborg betreft een bankgarantie voor privé-huisvesting of een schriftelijke garantie voor de sociale huisvesting.

Bedrag?

Het volledige bedrag van de huurwaarborg

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomen: laatste aanslagbiljet van de belastingen, bewijs van actueel inkomen, ...
  • bewijzen van uitgaven
  • voorlopig huurcontract of documenten van de sociale bouwmaatschappij

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Truiden - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Huurwaarborg.
Laatste update fiche: 21/04/2008.