Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Spiere-Helkijn voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die (thuis) instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Spiere-Helkijn
 • het kind met de handicap
  • is niet ouder dan 20 jaar op 1 januari van het aanvraagjaar
  • heeft een invaliditeit van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

Gemeente Spiere-Helkijn

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 31 oktober. Het aanvraagformulier kan u verkrijgen bij het gemeentebestuur.

Bedrag?

 • 124 euro per jaar wanneer het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
 • 62 euro per jaar wanneer het kind enkel in weekends of verlofperiodes thuis is

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag
 • bewijs van de samenstelling van het gezin

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Spiere-Helkijn.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 22/08/2007.