Mantelzorgpremie voor personen met een handicap (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuiszorg, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kunt van de stad Waregem een toelage mantelzorg verkrijgen voor de verzorging thuis van personen met een handicap.

Voorwaarden

De persoon met een handicap is gedomicilieerd in de stad Waregem en

 • is 21 jaar of ouder
 • wordt elke dag thuis verzorgd of keert elke dag naar huis terug
 • krijgt één van de volgende uitkeringen:
  • ofwel de inkomensvervangende of integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel de bijzondere tegemoetkoming hulp van derden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel de aanvullende tegemoetkoming hulp van derden van de Rijksdienst voor Pensioenen
  • ofwel de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen hulp van derden van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Aanvragen

Waar?

Stad Waregem - Dienst welzijn en sociale zaken

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 171,78 kB) van de website van de gemeente Waregem. of u vraagt het op bij de Dienst welzijn en sociale zaken.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige attesten in bij de Dienst welzijn en sociale zaken.

Na goedkeuring van uw dossier betaalt de gemeente de toelage jaarlijks uit.

U kunt deze toelage cumuleren met de thuiszorgtoelage.

Bedrag?

De persoon met een handicap ontvangt 100 euro maar de toelage is wel bestemd voor de mantelzorger.

(bedrag geldig op 1 augustus 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • inkomstenstrookje van de uitkering van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van de maand januari van het refertejaar

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Waregem.
Officiële benaming: Toelage mantelzorg personen met een handicap.
Laatste update fiche: 22/05/2012.