Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Waregem voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Waregem
 • het kind met de handicap:
  • is op 1 januari van het aanvraagjaar niet ouder dan 20 jaar
  • is op 1 januari van het aanvraagjaar gerechtigd op verhoogde kinderbijslag
 • het netto-belastbaar inkomen van de verzorger en partner is niet hoger dan 30.987 euro

Aanvragen

Waar?

Stad Waregem ? Sociale Dienst

Hoe?

Het aanvraagformulier kan u verkrijgen bij de Sociale Dienst van de Stad Waregem. De toelage moet u jaarlijks voor 1 oktober aanvragen bij de Sociale Dienst.

Bedrag?

 • 200 euro per jaar wanneer het kind thuis opgevoed en verzorgd wordt
 • 120 euro per jaar wanneer het kind enkel tijdens weekends en/of verlofperiodes thuis verblijft

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag
 • afschrift van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting van de verzorger en partner
 • bewijs van samenstelling van het gezin (af te halen op de Bevolkingsdienst)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Waregem.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 22/08/2007.