Nutsvoorzieningen - toelage (Huisvesting, Nutsvoorzieningen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Nutsvoorzieningen - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Waregem biedt gezinnen met minstens 4 kinderen een toelage voor de nutsvoorzieningen.

Voorwaarden

  • op 1 juni van het aanvraagjaar bent u ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad Waregem
  • het gezin telt minstens 4 kinderen die gerechtigd zijn op kinderbijslag (kinderen met een handicap tellen voor 2 kinderen)
  • het kadastraal inkomen voor het jaar dat het aanvraagjaar voorafging is niet hoger dan 1.240 euro
  • het netto-belastbaar gezinsinkomen is niet hoger dan de grensbedragen om in aanmerking te komen voor een studietoelage voor het hoger onderwijs

Aanvragen

Waar?

Stad Waregem - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen op de Sociale Dienst van de Stad Waregem. Dit dient u, samen met de gevraagde documenten, jaarlijks in voor 1 oktober.

Bedrag?

50 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • bewijs van verhoogde kinderbijslag
  • afschrift van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting van de verzorger en partner
  • bewijs van samenstelling van het gezin (af te halen op de Bevolkingsdienst)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Waregem.
Officiƫle benaming: Toelage nutsvoorzieningen.
Laatste update fiche: 11/08/2008.