Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Wielsbeke voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van personen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Wielsbeke
 • de persoon met een handicap:
  • woont sinds minstens 3 maanden in Wielsbeke
  • heeft een invaliditeit van minstens 66 %
  • wordt volledig thuis verzorgd, of keert dagelijks of regelmatig naar huis
  • beschikt over geen beroeps- of vervangingsinkomen

Aanvragen

Waar?

OCMW Wielsbeke - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van het OCMW Wielsbeke. Dit formulier moet u samen met de gevraagde documenten indienen voor 31 december van het aanvraagjaar.

Bedrag?

 • 236 euro per jaar wanneer de mindervalide thuis verzorgd wordt
 • 143 euro per jaar wanneer de mindervalide dagelijks of regelmatig huiswaarts keert

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • attest van invaliditeit of attest van verhoogde kinderbijslag
 • voor personen met een handicap die naar een school of instelling gaan: een attest waaruit blijkt dat ze dagelijks naar huis komen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Wielsbeke.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage voor thuisverzorging van mindervaliden.
Laatste update fiche: 22/08/2007.