Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een tegemoetkoming in de huurprijs.

Voorwaarden

 • u verhuist:
  • ofwel verhuist u van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning
  • ofwel verhuist u van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning
  • ofwel verhuist u naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
  • ofwel was u dakloos en verhuist u naar een woning
 • u bezit geen eigen woning
 • uw gezin heeft een inkomen van maximaal 17.500 euro, vermeerderd met 1.570 euro per persoon ten laste
 • de huurprijs van uw nieuwe woning bedraagt:
  • in de meeste gemeenten: maximaal 590 euro per maand, plus 73,75 euro per persoon ten laste
  • in een aantal gemeenten: maximaal 649 euro per maand, plus 73,75 euro per persoon ten laste

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u een overzicht van de volledige voorwaarden en regelgeving.

Aanvragen


Waar?

Wonen-Vlaanderen - Dienst Huursubsidie

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc) van de website Wonen-Vlaanderen.

U stuurt dit formulier ingevuld en samen met de nodige documenten naar Wonen-Vlaanderen. U vraagt de tegemoetkoming het best aan voor u naar uw nieuw woning verhuist.

Wanneer uw dossier volledig is beslist Wonen-Vlaanderen binnen drie maanden over uw aanvraag. Binnen vier maanden na de goedkeuring ontvangt u een eerste uitbetaling.

Bedrag?

U ontvangt twee bedragen:

 • iedere maand de huursubsidie
  • 1/3 van de huurprijs van uw woning
  • in de meeste gemeenten: tot een maximum van 125,57 euro per maand, plus 20,93 euro per persoon ten laste
  • in een aantal gemeenten: tot een maximum van 138,12 euro per maand, plus 23,02 euro per persoon ten laste
 • eenmalig een installatiepremie: driemaal uw maandelijkse huursubsidie

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Vroeg u uw huursubsidie aan vóór 1 mei 2014? Dan wordt het bedrag anders berekend. Als u daarover meer uitleg wilt, kunt u contact opnemen met uw dossierbehandelaar.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • kopie van het nieuwe huurcontract (als u dit reeds heeft)
 • eventueel: attest van invaliditeit

Bijkomende informatie

Voor het volledig gedetailleerde reglement en alle voorwaarden van deze tegemoetkoming raadpleegt u het best de website van Wonen-Vlaanderen.

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.

Meer premies over wonen en bouwen vindt u op:

Contacteer

Organisatie Wonen Vlaanderen - Dienst Huursubsidie
Adres Koning Albert ll-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Tel gratis telefoon 1700
Fax
Website https://www.wonenvlaanderen.be/
E-mail
Openingsuren
Opmerking

Laatste update fiche: 13/07/2017.