Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning (Wonen, Huisvesting, Huurder, Huursubsidie, Huren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Dat is een tegemoetkoming in de huurprijs.

Voorwaarden

 • u verhuist:
  • ofwel verhuist u van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning
  • ofwel verhuist u van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning
  • ofwel verhuist u naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
  • ofwel was u dakloos en verhuist u naar een woning
 • u bezit geen eigen woning
 • als u uw aanvraag indient in 2019 vanaf 1 mei, mag uw inkomen niet meer bedragen dan:
  • 24.852 euro als u alleenstaand bent zonder personen ten laste;
  • 26.934 euro als u alleenstaand bent en u erkend bent als een persoon met een handicap;
  • 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste.
 • in onderstaande tabel worden de verschillende maximale huurprijzen weergegeven in alle mogelijke situaties voor de aanvragen in 2019 vanaf 1 mei:
Aantal personen ten laste01234 of meer
Zelfstandige woning buiten gemeente met 10% extra607,88729,46851,04911,82911,82
Kamer buiten gemeente met 10% extra486,31583,58680,85729,47729,47
Zelfstandige woning binnen gemeente met 10% extra668,67802,41936,151003,011003,01
Kamer binnen gemeente met 10% extra534,94641,93748,92802,41802,41

(bedragen geldig op 2 juli 2019)

Download hier de toelichtingsbrochure (docx, 395 kb) met verdere informatie, van Wonen-Vlaanderen.

Aanvragen


Waar?

Wonen-Vlaanderen - Dienst Huursubsidie

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website Wonen-Vlaanderen.

U stuurt dit formulier ingevuld en samen met de nodige documenten naar Wonen-Vlaanderen. U vraagt de tegemoetkoming het best aan voor u naar uw nieuw woning verhuist.

Wanneer uw dossier volledig is beslist Wonen-Vlaanderen binnen drie maanden over uw aanvraag. Binnen vier maanden na de goedkeuring ontvangt u een eerste uitbetaling.

Bedrag?

Berekende huursubsidie = 75% van de maximale huurprijs min 1/55e van het weerhouden jaarinkomen

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • aanslagbiljet van de personenbelasting
 • kopie van het nieuwe huurcontract (als u dit reeds heeft)
 • eventueel: attest van invaliditeit

Bijkomende informatie

Voor het volledig gedetailleerde reglement en alle voorwaarden van deze tegemoetkoming raadpleegt u het best toelichtingsbrochure (docx, 395 kb) van Wonen-Vlaanderen.

Voor informatie en advies kunt u ook terecht bij een woonwinkel of bij de huisvestingsdienst van uw gemeente of OCMW.

Meer premies over wonen en bouwen vindt u op:

Contacteer

Organisatie Wonen Vlaanderen - Dienst Huursubsidie
Adres Koning Albert ll-laan 19 bus 40
1210 Brussel
Tel gratis telefoon 1700
Fax
Website https://www.wonenvlaanderen.be/
E-mail
Openingsuren
Opmerking

Laatste update fiche: 16/07/2019.