Sociale toelage diftarbelasting (Wonen, Sociale kredietmaatschappij) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale toelage diftarbelasting

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zelzate geeft aan bepaalde categorieën inwoners een sociale toelage.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Zelzate die tot een van de volgende categorieën behoren
  • personen met chronische incontinentie of stomapatiënten die niet permanent in een ziekenhuis, rusthuis of instelling verblijven
  • gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar (op 1 januari van het aanvraagjaar)
  • personen met het WIGW-statuut
  • gerechtigden op het leefloon en personen die steun ontvangen van een OCMW
  • gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het recht op rentebijslag of de inkomensgarantie voor ouderen
  • gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een handicap

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zelzate - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Sociale Dienst van de Gemeente Zelzate. Dit dient u samen met de gevraagde documenten in tussen 1 september en 31 december.

Bedrag?

 • 25 euro per kind jonger dan 3 jaar
 • 25 euro per persoon met het WIGW-statuut, ontvangers van het leefloon of steun van het OCMW, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het recht op rentebijslag, de inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming aan personen met een handicap - 75 euro per persoon met incontinentie of stomapatiënt
 • opgelet: dit zijn maximumbedragen die worden beperkt tot het bedrag dat u aan diftarbelasting moet betalen

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • personen met incontinentie of stomapatiënten: medisch attest
 • vroegere WIGW?s: een klever van het ziekenfonds
 • leefloon en steungerechtigden: attest van het OCMW
 • personen met een handicap: bewijs van uitbetaling van de tegemoetkoming
 • personen met het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, het recht op rentebijslag of de inkomensgarantie voor ouderen: attest van de uitbetalende pensioendienst

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Zelzate.
Officiële benaming: Toelagereglement voor incontinentiepatiënten, stomapatiënten, WIGW’s, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op maatschappelijk integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt ....
Laatste update fiche: 22/08/2007.