Mantelzorgpremie (Ouderen, Thuiszorg, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Oostkamp kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevend persoon opvangen. De toelage is een waardering voor de thuiszorg die u verstrekt.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Oostkamp
 • de zorgbehoevende en de zorgverstrekker wonen op hetzelfde adres (domicilie)
 • de zorgbehoevende is minstens 21 jaar oud op datum van de aanvraag en:
  • ofwel niet meer in de mogelijkheid te leven zonder toezicht, zonder zich bewust te zijn van gevaar en zonder het gevaar te kunnen vermijden
  • ofwel ernstig gestoord in de oriënteringszin van tijd en ruimte
  • ofwel voldoet hij / zij aan minstens twee van deze omschrijvingen:
    • kan zich zonder hulp van derden of ander hulpmiddel binnenshuis niet verplaatsen
    • het voedsel moet bereid en toegediend worden door een ander persoon
    • behoeft iedere dag een toilet dat door een ander persoon moet worden uitgevoerd
 • de zorgverstrekker gaat de verbintenis aan om hulp te verlenen door middel van een zorgenplan

Aanvragen


Waar?

Gemeente Oostkamp - Sociaal Infopunt

Hoe?

 • u vraagt de mantelzorgpremie aan bij het Sociaal Infopunt van de gemeente Oostkamp
 • laat het aanvraagformulier en zorgenplan vervolledigen en tekenen door de verschillende zorgverstrekkers
 • een dokter en een maatschappelijke assistent van het OCMW onderzoeken uw aanvraag: u betaalt hiervoor 25 euro
 • bij goedkeuring wordt de premie uitbetaald vanaf de eerste dag van maand volgend op de aanvraagdatum
 • jaarlijks moet een nieuwe aanvraag indienen of een verklaring op eer waarin de wijzigingen worden meegedeeld die een invloed kunnen hebben op de toekenning van de premie

Bedrag?

 • zorgbehoevende jonger dan 65 jaar (op 1 januari): 240 euro per jaar
 • zorgbehoevende ouder dan 65 jaar (op 1 januari):
  • 480 euro per jaar als de mantelzorger de echtgeno(o)t(e) of de persoon waarmee men samenwoont is
  • 720 euro per jaar als de mantelzorger bloed- of aanverwante tot de derde graad is
 • de gemeente betaalt u de premie om de drie maanden (voor de maanden die voorbij zijn)
 • als de zorgbehoevende meer dan 30 dagen in een instelling verblijft, ontvangt u voor die periode geen toelage
 • als meerdere gezinnen één zorgbehoevende verzorgen, wordt de toelage verdeeld over die gezinnen volgens het aantal verbleven kalendermaanden per gezin (minimumverblijfsduur = 3 kalendermaanden)

Meebrengen

Contacteer

Organisatie Gemeente Oostkamp - Sociaal Infopunt
Adres Gemeenteplein 1
8020 Oostkamp
Tel050 83 31 76
Fax050 83 31 79
Website Gemeente Oostkamp - website
E-mail secretariaat@oostkamp.be
Openingsuren elke werkdag van 08u30 tot 12u00
woensdag van 15u00 tot 19u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostkamp - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie voor de inwonende mantelzorger van een hulpbehoevende persoon .
Laatste update fiche: 28/01/2015.