Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Koekelare kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevend familielid verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Koekelare
  • de zorgbehoevende
    • heeft minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid
    • is sinds minstens 1 maand geregistreerd als lid van het gezin van de mantelzorger
    • is ouder, grootouder, broer, zus, nonkel, tante, neef of nicht van de mantelzorger

Aanvragen

Waar?

OCMW Koekelare - Thuiszorgdiensten

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de thuiszorgdiensten van het OCMW. De toelage wordt voor één jaar toegekend en jaarlijks herzien.

Bedrag?

De toelage bedraagt 25 euro per maand per zorgbehoevende.

Meebrengen

  • attest samenstelling gezin (aan te vragen bij het gemeentebestuur)
  • attest zorgbehoevendheid (beschikbaar bij het OCMW, in te vullen door de huisarts)

Bijkomende info

Raadpleeg mevrouw Sofie Bonny voor meer informatie over deze premie.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Koekelare.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 21/11/2011.