Zorgverzekering - Bijdragevermindering (Mantelzorg, Rust- en Verzorgingstehuizen, Rusthuis, Thuiszorg, Zorgverzekering, Zorgbehoevenden, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Zorgverzekering - Bijdragevermindering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg betaalt een lagere bijdrage voor de zorgverzekering. U betaalt geen bijdrage voor de zorgverzekering wanneer de rechtbank u een collectieve schuldenregeling heeft opgelegd of een persoonlijk faillissement heeft uitgesproken.

Voorwaarden

Op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betaling van de bijdrage:

  • ofwel heeft u recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering
  • ofwel heeft de rechtbank:
    • ofwel een collectieve schuldenregeling opgelegd
    • ofwel een persoonlijk faillissement uitgesproken

Aanvragen


Waar?

Zorgkas waarbij u bent aangesloten

Bedrag?

U betaalt:

  • een jaarlijkse bijdrage van 25 euro in plaats van 50 euro wanneer u de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering geniet
  • geen bijdrage wanneer de rechtbank een collectieve schuldenregeling heeft opgelegd of een persoonlijk faillissement heeft uitgesproken.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2015)

Bijkomende informatie

Organisatie Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Vlaamse zorgverzekering
Team Zorgfonds
Adres Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel
Tel02 553 46 90
Fax02 553 46 59
Website

website Vlaamse zorgverzekering

Contacteer voor bijkomende inlichtingen uw zorgkas.


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 25/07/2017.