Personen met een handicap - toelage (Personen met een handicap, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personen met een handicap - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van de gemeente Balen die een tegemoetkoming van de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid ontvangen, kunnen via het OCMW een extra toelage van de Raad voor Gehandicapten ontvangen.

Voorwaarden

 • u woont in Balen en:
  • u verblijft niet in een rusthuis
  • uw invaliditeit bedraagt minstens 66%
  • u ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid

Aanvragen

Waar?

OCMW Balen - sociale dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in samen met de nodige documenten bij de sociale dienst van het OCMW. Jaarlijks verschijnt er in het najaar een oproep via de gemeentelijke infokanalen (infoblad, lichtschermen, ...).

Bedrag?

Het juiste bedrag is afhankelijk van het te verdelen budget dat door het OCMW wordt vrijgemaakt en het aantal aanvragen dat wordt ingediend.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest van ten minste 66% invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid
 • uitbetalingsbewijs tegemoetkoming FOD Sociale zekerheid
 • rekeningnummer

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Balen.
Officiƫle benaming: Tegemoetkoming voor inwoners van Balen die een tegemoetkoming van de Federale overheidsdienst sociale zekerheid ontvangen.
Laatste update fiche: 09/02/2011.