Onderwijscheques - Onderwijspremie (Kinderen, Onderwijs, Leerlingen, Studietoelagen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onderwijscheques - Onderwijspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Sociaal Huis van het OCMW van Blankenberge geeft onderwijscheques en onderwijspremies aan gezinnen met een beperkt inkomen.

Onderwijscheques zijn er voor kinderen in het kleuter, het lager en het secundair onderwijs.

De onderwijspremie is er voor studenten uit het hoger en tweedekansonderwijs.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge en

 • u bent er tijdens de 6 jaar vóór de toekenning van de premie minstens 3 jaar ingeschreven
 • u geniet de verhoogde verzekeringstegemoetkoming ziekteverzekering

Aanvragen


Waar?

Het Sociaal Infopunt – Sociaal Huis

Hoe?

U gaat tussen 1 juni en 31 mei van het volgende jaar met de nodige documenten naar het Sociaal Infopunt – Sociaal Huis.

Indien u dit zelf niet kunt mag uw volmachtdrager dit voor u doen.

Onderwijscheques zijn 10 euro waard. U koopt ze direct tegen 2 euro.

Voor kinderen uit het kleuter, het lager en het secundair onderwijs koopt de ouder bij wie het schoolgaande kind gedomicilieerd is de cheques.

Studenten uit het hoger of het tweedekansonderwijs ontvangen de onderwijspremie binnen de maand op hun rekening.

Bedrag?

U ontvangt per kind per schooljaar:

 • onderwijscheques:
  • 4 cheques voor het kleuteronderwijs
  • 6 cheques voor het lager onderwijs
  • 10 cheques voor de eerste graad van het secundair onderwijs
  • 12 cheques voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs
 • onderwijspremie: 250 euro ongeacht de leeftijd
  • bij hoger onderwijs tot u één einddiploma behaalt
  • bij tweedekansonderwijs tot u één diploma secundair onderwijs behaalt

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2017)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van uw ziekenfonds over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • een inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling
 • geld om de cheques die u aankoopt contant te betalen
 • rekeningnummer voor student hoger onderwijs of tweedekansonderwijs
 • inschrijvingsattest van de school waar de leerling is ingeschreven

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal huis - OCMW Blankenberge.
Officiële benaming: Onderwijscheques -Onderwijspremie hoger onderwijs/Tweedekansonderwijs.
Laatste update fiche: 30/01/2017.