Taxicheques (Vervoerproblemen, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Taxicheque, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het Sociaal Infopunt van het OCMW van Blankenberge kent taxicheques toe aan personen die 60 jaar of ouder zijn en aan personen met een handicap.

Voorwaarden

U bent tijdens de laatste 6 jaar vóór de toekenning van de toelage minstens 3 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge en u behoort tot één van de volgende categorieën:

 • ofwel categorie 1: u bent minstens 60 jaar en u geniet de verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering ( 8 boekjes = 40 cheques) à 25 euro/boekje van 5 cheques
 • ofwel categorie 2: u hebt een handicap van minstens 66 % volgens de criteria van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en u geniet de verhoogde tegemoetkoming
 • ofwel categorie 3: u bent minstens 60 jaar ( 2 boekjes = 10 cheques ) à 25 euro/boekje van 5 cheques
 • ofwel categorie 4: u bent tijdelijk immobiel ( inkomsten < 30.000 euro bruto/jaar + 6.000 euro per inwonend gezinslid)

Aanvragen


Waar?

Sociaal Infopunt - Dienst Sociale Premies

Hoe?

 • u vraagt uw taxicheques met de nodige documenten aan bij de balie van het Sociaal Infopunt
 • u kunt de taxicheques het hele jaar door aanvragen
 • u betaalt 5 euro voor een taxicheque van 7 euro
 • u koopt de cheques per boekje van 5 tegen 25 euro per boekje
 • u kunt slechts tot 1 categorie behoren

Bedrag?

U behoort tot categorie:

 • 1, 2 en 4: u koopt 40 cheques (8 boekjes)
 • 3: u koopt 10 cheques (2 boekjes)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • voor categorie 1 en 2: attest van uw ziekenfonds over uw verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • voor categorie 4: een medisch attest waaruit de tijdelijke immobiliteit op grond van ziekte of ongeval blijkt en de belastingaangifte
 • voor categorie 3: u bent 60+

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Blankenberge - Seniorenwerking, pensioenen en ondersteuning sociale zaken.
Officiële benaming: Taxicheques.
Laatste update fiche: 06/02/2017.