Renteloze lening aan mindervaliden - OCMW Boom (Leningen, Invaliden, Mobiliteit, Woningaanpassing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Renteloze lening aan mindervaliden - OCMW Boom

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mindervaliden kunnen bij het OCMW een renteloze lening krijgen voor het aankopen van hulpmiddelen of het aanpassen van de woning of de wagen.

Voorwaarden

 • voor mindervalide inwoners van Boom
 • enkel voor aankopen of aanpassingen voor particulier gebruik

Aanvragen

Waar?

OCMW Boom – sociale dienst

Hoe?

U dient schriftelijk een aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW Boom.

Bedrag?

 • de lening bedraagt maximum 2.500 euro
 • de lening is terugbetaalbaar binnen 2 jaar (eventueel verlengbaar na voorlegging en beslissing sociaal comité)
 • onmiddellijk terugvorderbaar als:
  • u niet meer in de gemeente woont
  • de lening niet gebruikt wordt voor de overeengekomen bestemming
  • niet voldaan wordt aan de verplichtingen van de terugbetaling

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten
 • bewijsstukken i.v.m. de aanvraag Ministerie Sociale Voorzorg – dienst tegemoetkoming gehandicapten
 • bestek van de aankopen of aanpassingen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Boom - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Renteloze lening aan minder validen.
Laatste update fiche: 20/06/2008.