Federale uitkering voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof (Palliatieve zorg, Geboorte, Inkomen, Loopbaanonderbreking, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Federale uitkering voor ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als werknemer of ambtenaar hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken. Dat kan onder andere door gebruik te maken van uw recht opeen van de thematische verloven:

 • ouderschapsverlof
 • verlof voor medische bijstand
 • palliatief verlof

Tijdens de periode waarin u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof neemt, kunt u, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die uitkering kan bovendien aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.

Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, telt de periode dat u niet of minder werkt in sommige gevallen toch gewoon mee voor de berekening van uw pensioen. Neem voor meer informatie contact op met de Pensioenlijn.

Als u een onderbrekingsuitkering krijgt, krijgt u nog steeds kinderbijslag. U hebt ook nog altijd recht op een ziekte-uitkering van het ziekenfonds. De RVA blijft bovendien uw onderbrekingsbetaling betalen als u ziek en daardoor eventueel arbeidsongeschikt bent.

De onderbrekingsuitkeringen zijn belastbaar. Om te vermijden dat u achteraf te veel belastingen moet betalen, wordt onmiddellijk bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Voorwaarden

  De RVA beslist

  • of u recht hebt op een van de thematische verloven
  • en of u tijdens uw thematisch verlof recht hebt op een onderbrekingsuitkering 

  Aanvragen


  Waar?

  RVA

  Hoe?

  Als u een thematisch verlof aanvraagt bij de RVA, geeft u aan of u daarbij ook een uitkering aanvraagt.

  Als de RVA u een onderbrekingsuitkering toekent, bezorgt de dienst u het document C62. Daarop vindt u onder meer het bedrag van de uitkeringen en de periode waarin u die uitkering zult ontvangen. Bewaar het originele document zorgvuldig. Als een instantie u om een bewijs van onderbrekingsuitkeringen vraagt, bezorgt u die een kopie van de C62. Voor een origineel ondertekend exemplaar of een duplicaat van de C62 kunt u terecht bij het RVA-kantoor dat op uw C62 vermeld staat.

  Bedrag?

  Om de vermindering van uw inkomsten tijdens uw thematisch verlof te compenseren, ontvangt u een maandelijkse forfaitaire uitkering van de RVA. Hoeveel de uitkering voor u bedraagt, vindt u op de website van de RVA. Klik op de website onder 'Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet' door naar 'Onderwijs', 'Openbare besturen' of 'Autonome overheidsbedrijven'.

  Meebrengen

  • aanvraagformulier

  Bijkomende informatie

  RVA - Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

  Contacteer

  Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  Adres

  Bezoekersingang
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  Trapstraat 38 - 1000 Brussel
  Tel +32 2 515 45 80 of +32 2 515 45 81

  Website www.rva.be

  Openingsuren Alle werkdagen van 08u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.


  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 17/08/2020.