Home - Rechtenverkenner
 

Welkom op de rechtenverkenner van Aalter

Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Aalter. Om de sociale voordelen van een andere gemeente op te zoeken, raadpleeg de algemene rechtenverkenner op de website www.rechtenverkenner.be.

Eerste bezoek? Neem even de tijd om de handleiding bij het gebruik van de rechtenverkenner door te nemen

Van Aalter zijn volgende rechten opgenomen in de rechtenverkenner:

  1. Aanpassings- en verbeteringspremie woning: minimaal klein wooncomfort en de bestrijding van grondvocht
  2. Aanvullende aanpassings- en verbeteringspremie
  3. Buitenschoolse kinderopvang - sociaal tarief
  4. Korting voor de huur van instrumenten
  5. Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden
  6. Overlijden - toelage begafeniskosten oud-strijders
  7. Sociaal pedagogische toelage
  8. Tewerkstellingspremie voor personen met een handicap in een beschermde werkplaats
  9. Vakantietoelage voor personen met een handicap
  10. Vrijstelling lidgeld Openbare Bibliotheek
 
 
groen  In de kijker : Verhoogde verzekeringstegemoetkoming: uitbreiding

Het aantal personen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd uitgebreid. Nu komen personen die recht hebben op een verwarmingstoelage categorie 2 of 3 ook in aanmerking hiervoor.

Lees meer
groen  In de kijker : Algemeen Waterverkoopreglement

Het Algemeen Waterverkoopreglement legt een aantal bepalingen op aan de waterleverancier ter bescherming van de consument.

Lees meer
 
   
Vlaamse Overheid

De rechtenverkenner is een initiatief van de Vlaamse overheid,
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving